Dr. Hasan ATEŞ

Hakkımızda

1981 yılında Konya’da doğdu. İlk orta ve Lise öğrenimini Ankara’ da tamamladı. 1998-2005 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde öğrenim gördü. Mezuniyet sonrası 2006-2007 tarihleri arasında Ankara Dışkapı EA Hastanesinde Genel Cerrahi kliniğinde araştırma görevlisi olarak görev aldı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi İhtisasına başladı. 2014 yılında İhtisasını başarı ile tamamlayarak “Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı” oldu. Aynı klinikte Uzman hekim olarak çalıştı. Yine 2014 yılında (TPRECD) Türk Plastik Cerrahi Derneğinin düzenlediği Uzman Deneysel Araştırma yarışmasında “ADAS Ekilmiş Asellüler Dermal Matriks ile Kıkırdak Elde Edilmesi” adlı araştırması ile karından aldığı yağdan elastik kulak kıkırdağı elde ederek birincilik ödülü olan altın bistüriye layık görüldü. 2014-2016 tarihleri arasında Çorum Hitit Üniv. Hastanesi’nde 2016-2017 tarihlerinde Aksaray EAH de Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2017-2021 tarihleri arasında Aksaray ilinde kendine ait özel muayenehanesinde, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak çalıştı. Halen Ankara’da faaliyet gösteren kendine ait Estetik Cerrahi Kliniğinde serbest hekim olarak çalışmaktadır.
Dr. Hasan ATEŞ  yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde yayınları ile, çeşitli kongre ve toplantılarda birçok bilimsel sunumları mevcuttur.

MakaleYayınları   

 1. Göçmen Mas NN, Edizer M, Keleş N, Aksu F, Mağden AO, Lafçı S, Ateş H, Karabekir HS,”Morphometrical Aspect on Angular Branch of Facial Artery”, Journal of Craniofacial Surgery, SCS-14-496 (DErgi Kabul no), 2014, Araştırma Makale,SCI
 2. Sunay Ö, Aydin E, Ateş H, Barutçu A,”Facial Paralysis Reconstruction with temporal myoplasty and electrical stimulation: Case report.”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(1):29-35, 2009, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli
 3. Hancı V, Özbilgin Ş, Özbal S, Kamacı G, Ateş H, Boztaş N, Ergür BU, Arıkanoğlu A, Yılmaz O, Yurtlu BS. Evaluation of the effects of intra-arterial sugammadex and dexmedetomidine: an experimental study.

Braz J Anesthesiol. 2016 Sep-Oct;66(5):456-64. doi: 10.1016/j.bjane.2015.01.003. Epub 2015 Oct 1.

PMID: 27591458

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri    

 1. Ateş H, Barutçu A,”Nekrotizan Vaskülite Bağlı Ülserin Kablosuz Elektrik Stimülasyonuyla Tedavisi”, Yara Bakımı Kongresi 2013, ANTALYA, Kasım 2013, ,
 2. Vayvada H, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Menderes A, Ateş H, Yılmaz M,”Jüvenil hyalin fibromatozis”, Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İSTANBUL, Ekim 2013, Hakemli organizasyon
 3. Demirdöver C, Şahin H, Ateş H, Vayvada H, Menderes A, Yılmaz M,”Sindaktili Onarımı ve Postoperatif Parmak Gelişimi”, 35. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İSTANBUL, Ekim 2013, Hakemli organizasyon
 1. Ateş H, Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Yılmaz M, Karaca C,”Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu”, 35. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İSTANBUL, Ekim 2013, Hakemli organizasyon
 2. Demirdöver C, Yılmaz M, İlker B, Ateş H, Vayvada H, Karaca C,”Mandibula Yerleşimli Odontojenik Keratokist Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom”, Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İSTANBUL, Ekim 2013, Hakemli organizasyon
 3. Demirdöver C, Ateş H, Vayvada H, Kasap Ş, Şahin H, Yılmaz M,”Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu”, 35. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, İSTANBUL, Ekim 2013, Hakemli organizasyon
 4. Aksu F, Edizer M, Göçmen Mas NN, Mağden AO, Ateş H, Çırpan S, Karabekir HS,”FASYAL SİNİRİN TEMPORAL DALI: ANATOMİK BİR ÇALIŞMA”, 15. Ulusal Anatomi Kongresi, SAMSUN, Eylül 2013, Hakemli organizasyon
 5. Göçmen Mas NN, Edizer M, Keleş N, Aksu F, Mağden AO, Lafçı S, Ateş H, Karabekir HS,”ARTERIA ANGULARIS: ANASTOMOZLARI VE ANATOMİK VARYASYONLARI”, Ulusal Anatomi Kongresi, SAMSUN, Eylül 2013, Hakemli organizasyon
 6. Demirdöver C, Ateş H, Tosyalıoğlu BA, Menderes A, Vayvada H,”Seckel Sendromlu Hastada Redüksiyon Mammoplasti”, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, KEMER/ANTALYA, Ekim 2012, ,
 7. Şahin H, Barutçu A, Ateş H,”Yüz Yanıkları Rekonstrüksiyonundaki Klinik Deneyimlerimiz”, Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, KEMER/ANTALYA, Ekim 2012, ,
 8. Demirdöver C, Vayvada H, Kasap Ş, Menderes A, Yılmaz M, Ateş H,”Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım”, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, KEMER/ANTALYA, Ekim 2012, ,
 9. Ateş H, Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Yılmaz M,”Dermatofibrosarkoma Protuberans: Lokalizasyonlara Göre Yaklaşım”, Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, KEMER/ANTALYA, Ekim 2012, ,
 10. Demirdöver C, Menderes A, Ateş H, Vayvada H, Yılmaz M,”Total diz artroplastisi (TDA) sonrası gelişen yumuşak doku defektlerindeki deneyimlerimiz”, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, KEMER/ANTALYA, Ekim 2012, ,
 11. Ateş H TK, Durmuşoğlu M, Güzeloğlu M, Hazan E, Demirdöver C, Güneri E,”Mandibulanın Odontojenik Kistleri”, XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, (Avrupa Katılımlı), ÇEŞME, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon
 12. Demirdöver C, Vayvada H, Ateş H, Sevindik M, Kasap Ş, Güç H,”Yanık Deformitelerinin Rekonstrüksiyonu”,

XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ÇEŞME, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon

 1. Demirdöver C, Vayvada H, Ateş H, Şahin H, Urgu K, Tosyalıoğlu B,”Nekrotizan Fasiit ve Fournier Gangreni Olgularına Yaklaşım”, XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ÇEŞME, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon
 2. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Yılmaz M, Ateş H, Güç H,”Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları”, XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, (Avrupa Katılımlı), ÇEŞME, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon
 3. Demirdöver C, Vayvada H, Güç H, Urgu K, Ateş H, Yılmaz M,”Jinekomasti Olgularına Yaklaşım”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, (Avrupa Katılımlı), ÇEŞME, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon
 4. Vayvada H, Demirdöver C, Sevindik M, Ateş H, Güç H, Yılmaz M,”Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi”, XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, (Avrupa Katılımlı), ÇEŞME, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri        

 1. Vayvada H, Sevindik M, Güç H, Ateş H, Kasap Ş, Demirdöver C,”Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgu Sunumu”, XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, (Avrupa Katılımlı), ÇEŞME, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon
 2. Yılmaz M, Demirdöver C, Kasap Ş, Vayvada H, Ateş H, Sunay Ö,”Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 3. Demirdöver C, Urgu K, Vayvada H, Güç H, Ateş H, Kasap Ş,”Perine ve Alt Ekstremitenin Nekrotizan Enfeksiyonları”, XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 4. Demirdöver C, Sevindik M, Güç H, İlker B, Tosyalıoğlu B, Ateş H,”Uyluk Yerleşimli Konjenital Dev Lipom Olgu Sunumu”, 32. Ulusal TPRECD Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 5. Urgu K, Atabey A, Tosyalıoğlu B, Kasap Ş, Ateş H, Güç H,”Nadir Bir El Tümörü Kondroid Syringoma”, Ulusal TPRECD Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 6. Urgu K, Tosyalıoğlu B, Yılmaz M, Demirdöver C, Vayvada H, Ateş H,”Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz”, 32.Ulusal TPRECD Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 7. Menderes A, Urgu K, Demirdöver C, Vayvada H, Ateş H, Güç H,”Total Üst Göz Kapağı Defektinin Paramedian Alın Flebi ile Rekonstrüksiyonu”, 32. Ulusal TPRECD Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, ,
 8. Menderes A, Güç H, Urgu K, Ateş H, Tosyalıoğlu B, İlker B,”Paraskapular Ada Flebiyle Omuz Bölgesi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu”, 32. Ulusal TPRECD Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 9. Menderes A, Ateş H, Urgu K, Tosyalıoğlu B, Güç H, Karaca C,”Yanık Sonrası Gelişen Boyun Kontraktürünün Ekspanse Bilateral Deltopektoral Fleple Tedavisi: Olgu Sunumu”, Ulusal TPRECD Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 10. Menderes A, Ateş H, Urgu K, Demirdöver C, Kasap Ş, Karaca C,”Jinekomasti Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz”, 32. Ulusal TPRECD Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 11. Menderes A, Kasap Ş, Urgu K, Güç H, Ateş H, Tosyalıoğlu B,”Subkutan Mastektomi Sonrası İmplant İle Meme Rekonstruksiyonu Yapılan Hastalarda Yağ Grefti Uygulaması”, 32. Ulusal TPRECD Kongresi, TRABZON, Eylül 2010, Hakemli organizasyon
 12. Urgu K, Güç H, Ateş H, Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H,”Konjunktivanın Primer Bazal Hücreli Karsinomu ve Primer Malign Melanomu”, 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 13. Vayvada H, Urgu K, Güç H, Ateş H,”Kosta grefti İle frontal bölge rekonstrüksiyonu”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 14. Demirdöver C, Urgu K, Ateş H, Güç H, Yılmaz M, Karaca C,”Parotisin kanalliküler Adenomu : Olgu Sunumu”, 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 15. Güç H, Vayvada H, Demirdöver C, Ateş H, Urgu K, Yılmaz M,”Parmak avülsiyon yaralanması sonrasında Replantasyon ve kasık flebi Uygulaması : Olgu Sunumu”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 16. Sunay Ö, Menderes A, Ateş H, Güç H, Urgu K, Karaca C,”İnguinal Bölgede Nadir Bir Kitle : Venöz Hemanjiom”, 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 17. Güç H, Ateş H, Urgu K, Menderes A, Yılmaz M, Atabey A,”Skrotal Kalsinozis”, TPCD Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 18. Menderes A, Vayvada H, Demirdöver C, Güç H, Ateş H,”Total Diz Artroplastisi (TDP) Sonrası Gelişen Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı”, XXXI. TPCD Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 19. Aktaş R, Ateş H, Sunay Ö, Vayvada H, Menderes A, Karaca C,”Sindaktili Onarımı Sonrasında Keloid Oluşumu”, 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 20. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Urgu K, Ateş H, Yılmaz M,”Mc Indoe Tekniği ile Opere Edilen Vajinal Agenezi Olgularımız”, XXXI. TPCD Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon
 21. Sunay Ö, Atabey A, Demirdöver C, Güç H, Ateş H,”Yanığa Bağlı Boyun Bölgesindeki Kontraktürün Ekspanse Serbest Paraskapular Flep ile Onarımı Olgu Sunumu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Ekim 2008, Hakemli organizasyon
 22. Salmanov A, Menderes A, Demirdöver C, Aktaş R, Ateş H,”Paramedian Alın Flebi İle Nazal RekonstrÜksiyon Deneyimlerimiz”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Ekim 2008, Hakemli organizasyon
 23. Urgu K, Demirdöver C, Aktaş R, Salmanov A, Ateş H,”Lenfomanın Nadir Bir Klinik Görünümü Yüz Bölgesinde Oluşan Lezyon”, XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Ekim 2008

Katıldığı Kongre/Sempozyum/Kurs/Seminer/Panel/Fuar/Bienal/Bilimsel Toplantılar

 1. RİNOPLASTİ KURSU 2010 İZMİR
 2. AOCMF ORTOGNATİK SURGERY COURSE 2010
 3. EPCD-EURASİAN CONGRESS, İSTANBUL, 2011
 4. İNTERNATİONAL RHİNOPLASTY COURSE 2011
 5. İSTANBUL RHİNOPLASTY COURSE, İSTANBUL, 2011
 6. TEMEL MİKROCERRAHİ KURSU, İZMİR, 2011
 7. GENİTAL BÖLGE ESTETİK UYGULAMALARI TOPLANTISINA KATILMAK ÜZERE 2011
 8. TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİDERNEĞİ 33.ULUSAL KURULTAYI, ÇEŞME, 2011(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü b.))
 9. ULUSAL KURULTAYI İSTANBUL KONGRESİ 2013
 10. ULUSAL YARA BAKIMI KONGERESİ 2013
 11. PLASTİK CERRAHİ ASİSTAN OKULU, Antalya, 2013
 12. ULUSAL YARA BAKIMI KONGERESİ 2015
 13. ULUSAL KURULTAYI İSTANBUL KONGRESİ 2014
 14. EPCD-EURASİAN CONGRESS, İSTANBUL, 2015
 15. İNTERNATİONAL RHİNOPLASTY COURSE 2015
 16. ULUSAL KURULTAYI ANKARA KONGRESİ 2015
 17. TPRECD CERRAHİ OLMAYAN ESTETİK İŞLEMLER KURSU İSTANBUL 2017
 18. CADAVER CLASS 2018 MOSCOW
 19. WORLD EXPERT MEETİNG 2018 BARCELONA
 20. IMCASS WORLD CONGRESS 2019 PARİS
 21. EPCD-EURASİAN CONGRESS, İSTANBUL, 2019
 22. İNTERNATİONAL RHİNOPLASTY COURSE 2019
 23. ULUSAL KURULTAYI SAMSUN KONGRESİ 2019

 

EnglishTurkish